Film - Global Woman Leadership

De verzamelde verhalen zijn gefilmd, geanalyseerd en verwerkt tot een 4 minuten film als een rode draad uit de verhalen. Een inspirerende korte film over Global Women Leadership. In ontwikkeling zijn een korte docu-film als inleg voor het Global Women Leadership boek. Toppunt wordt de lange documentaire film over Global Women Leadership. Alle films worden ontwikkeld in samen werking met film experts.

Sneak preview


Values
Nederlands English
Training & Coaching Interimmanagement Leadership
LinkedIn Twitter Facebook